We streven naar een duurzame en courante vastgoedportefeuille. We stellen jaarlijks een onderhoudsplan op voor het in goede staat houden van onze gebouwen.
Daarnaast kijken we bij iedere mutatie welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de woning/het gebouw weer snel op niveau te brengen.
Het onderhoud voeren we grotendeels uit in eigen beheer.  Zo werken we aan een hoog kwaliteitsniveau van onze vastgoedobjecten.