Vastwas in het kort

Vastwas is een familiebedrijf en investeert voornamelijk in Nederlandse huurwoningen.

Wij acquireren op drie verschillende manieren:

  1. Vastwas koopt bestaande woningportefeuilles van met name de grotere (institutionele) beleggers. Vastwas blijft voor de lange termijn deze huurwoningen verhuren.
  2. Vastwas koopt gronden en herontwikkelingslocaties en ontwikkelt met haar eigen team van ontwikkelaars een plan om huurwoningen te realiseren. Nadat de woningen zijn opgeleverd blijven deze in eigendom van Vastwas om te verhuren.
  3. Vastwas koopt van andere ontwikkelaars of aannemers turnkey woningbouwprojecten. Na oplevering verhuurt Vastwas de woningen aan haar huurders voor de lange termijn.

Het team bestaat uit specialisten op het gebied van asset-management, vastgoedontwikkeling, marketing, juridische zaken, financiën en een eigen technische dienst. Vastwas heeft in de afgelopen 10 jaar een landelijke dekkende vastgoedportefeuille opgebouwd die wij willen blijven uitbreiden.

Hoogwaardig, omdat Vastwas van mening is dat het zowel vanuit maatschappelijk als economisch oogpunt zeer belangrijk is om gebouwen te (her)ontwikkelen zodat zij over dertig jaar nog steeds rendabel zijn. Zo bereikt en behoudt Vastwas de financiële slag- én draagkracht om duurzame investeringen boven het kortetermijnbelang te stellen.

Een hoge plankwaliteit

Als belegger heeft Vastwas veel belang bij een hoge plankwaliteit, mede omdat wij eigenaar blijven van de vastgoedontwikkeling. Als ontwikkelende belegger zijn wij in staat snel te schakelen en locaties zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk te ontwikkelen. Het kan hierbij gaan om nieuwbouw, bestaande objecten en transformaties.

De lokale situatie in beeld

Doordat Vastwas zich verdiept in de lokale situatie, zijn wij in staat een vernieuwende planvisie te ontwikkelen met een vraag-gestuurd programma én zodanig draagvlak te creëren bij de diverse belanghebbenden. Per gebouw of locatie bekijkt Vastwas specifiek welke doelgroep er bij dat betreffende project past. Door een uitgebreid netwerk kunnen wij partijen bij het plan betrekken die onze kwalitatieve ambities onderschrijven én verder vorm kunnen geven.

Zo kan Vastwas een hoge toekomstwaarde waarborgen en wij hebben de financiële slagkracht om dit te doen.