Volkelseweg Uden

Vastwas Vastgoedontwikkeling B.V. ontwikkelt 34 woningen in de driehoek tussen de Volkelseweg, President Kennedylaan en Loopkantstraat in Uden.

24 woningen zijn bestemd voor particuliere (middeldure) huur. Deze blijven eigendom van Vastwas. Daarnaast worden 10 sociale woningen gerealiseerd, deze worden eigendom van Area (woningcorporatie).

De 34 woningen worden verdeeld over 6 bouwblokken. Alle woningen krijgen een eigen een buitenberging en in het openbaar gebied worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd.
De 10 woningen van Area zijn geschikt  voor 2-persoonshuishou­dens en kleine gezinnen. De 24 woningen van Vastwas zijn ruime eengezinswoningen.

Het (gewijzigde) bestemmingsplan is in 2019 vastgesteld en de omgevingsvergunning is aangevraagd, deze procedure loopt.
De planning is dat in het 2e kwartaal 2020 met de bouw van de woningen gestart kan worden. De betrokken (lokale) aannemer is Hendriks Coppelmans uit Uden.

De prognose is dat de woningen in het 4e kwartaal van 2020 opgeleverd worden.