Volkelseweg Uden

Vastwas Vastgoedontwikkeling B.V. wil 34 huurwoningen gaan ontwikkelen in de driehoek tussen de Volkelseweg, President Kennedylaan en Loopkantstraat in Uden. De gemeente heeft in beginsel inge­stemd met het initiatief en is bereid medewerking te verlenen.

24 woningen zijn bestemd voor particuliere (middeldure) huur. Deze blijven eigendom van Vastwas. Daarnaast worden 10 sociale woningen gerealiseerd, deze worden eigendom van Area (woningcorporatie).

De 34 woningen worden verdeeld over 6 bouwblokken. Alle woningen krijgen een eigen parkeerplaats en een buitenberging. De 10 woningen van Area zijn geschikt  voor 2-persoonshuishou­dens en kleine gezinnen. De 24 woningen van Vastwas zijn ruime eengezinswoningen.

Een belangrijke voorwaarde in de intentieovereenkomst met de gemeente is dat Vastwas de ontwikkeling voorbereidt in samenspraak met de omgeving. Wij onderschrijven deze werkwijze, er zijn al meerdere informatieavonden voor de omwonenden door ons georganiseerd. Vastwas verdiept zich altijd in de lokale situatie, zodat we in staat zijn een planvisie te ontwikkelen met veel draagvlak bij de diverse belanghebbenden.